Открит урок на тема - “Измерване токовете и напрежението върху всеки клон и върху всеки елемент в сложна електрическа верига“.

На 17.04.2024 г., по плана на РУО гр.Силистра, в ПГМТ “Вл.Комаров“ се проведе открит урок  в IX а клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ за  ученик със специални образователни потребности на обща подкрепа от ресурсен учител на тема “Измерване токовете и напрежението върху всеки клон и върху всеки елемент в сложна електрическа верига“.
На открития урок присъстваха: г -жа Ирена Маринова – старши експерт по приобщаващото образование в РУО гр. Силистра, г-жа Татяна Кинджакова - Директор на ПГМТ “Вл.Комаров“, инж. Димитринка Тихова – ЗДУПД, екипа за личностна подкрепа: М. Калинова, Д. Братанова, Ц. Христова, Албена Вълкова и инж. Д. Русев.
В урока имаше демонстрация на основните образователни цели, приложени на практика. Ученикът  изрази личностни качества  - отношение към ученето, професионализъм, отговорност, съзнателност, гражданска позиция, взаимопомощ, спазване на правила при използване на инструменти и материали; изпълни поставената задача и описа резултатите от замерванията в протокол. Допускаше минимални грешки и неточности при теоретичната част, но се справи добре с практическата част.
В края на урока се проведе дискусия за прилаганите методи и практики, използвани в хода на урока и подготовката на ученика.
Получихме много добри отзиви от инспектор Маринова.