Осъществен план прием 2023 - 2024 г.

Осъществен план- прием в Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“, гр. Силистра
          Новопостъпилите ученици в специалности „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“ от осъщественият план- прием 2023/2024г. в ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра, вече тренират и се забавляват на територията на гимназията, ползвайки мултифункционалната спортна площадка и фитнес- уредите за открито, които бяха монтирани в двора на училището през това лято. На всички ученици пожелаваме УСПЕХ през новата учебна година.
         Поздравления за нашият ученик Теодор Петров от 11. а клас , чието проектно предложение на тема „Моето декоративно езеро“, спечели правото за пълно реализиране в предният двор на Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“, гр. Силистра.