НС "Мога и зная как" - 17.01.2023 г.

На 17 януари 2023г. в ПГМТ“Владимир Комаров“гр. Силистра се проведе кръг от националното състезание „МОГА И ЗНАЯ КАК“ организирано съвместно с МОН и Фирма „ЕЛИМЕКС“. Състезанието е с насоченост към приложната електроника и е подходящо за ученици усвояващи професии свързани с компютърната техника и технологии. Нашата гимназия е дългогодишен участник в това събитие. Самото състезание преминава в два етапа – решаване на тест и сглобяване на електронно устройство. Вторият етап винаги се е възприемал от учениците по въодушевено и с интерес, защото в края могат да видят резултатите от практическите си умения и знания, като демонстрират сглобеното от тях електронно устройство. Участваха 8 ученици от 10 и 11 клас специалност КТТ. Това е една добра традиция създадена в гимназията която допълнително спомага за добрата квалификация на нашите ученици като бъдещи професионалисти.