"Напред или назад ме води наркотика?"

В час на класа ученици от 8-ми, 9- ти и 11-ти клас от ПГМТ "Владимир Комаров" участваха в дискусия на тема: "Напред или назад ме води наркотика?" Учениците от всеки клас сами избраха представители, които да изготвят постер по темата. Жури от представители по един ученик от клас, оцени най-добрия постер по темата на фона на изпята песен от ученика Иван Иванов от 8 а клас.