Между училищна дейност

           На 24.06.2024г., от 14.00ч.,  в ПГМТ “Вл. Комаров “се проведе последното  занятие с учениците от групата по Занимания по интереси  на тема „Стратегия за незамърсяващи  превозни средства и енергийно ефективни превозни средства  „ по проект „Успех да теб“ - Екология и транспорт, Междуучилищната дейност по тематичния план на групата, като в занятието бяха включени и ученици от ОУ „Иван Вазов“ и ОУ „Отец Паисий“ .
          Отбелязан беше и 29.06. като „Ден за безопасност на движението“. На учебния полигон бяха демонстрирани правилата за преминаване през кръстовище на участниците в движението и  как по екологично да управляваме автомобилите, използвайки иновациите в автомобилите.
Участници в демонстрацията  бяха учениците от групата по занимания по интереси .
Учениците си направиха изводи за това как да спазваме правилата за движение по пътищата и как да опазваме екологията,  управлявайки автомобилите.
       
Беше проведена и  интерактивна викторина по БДП, в която се провериха уменията и навиците за действие в условията на пътното движение и формираната култура на безопасно поведение на пътя. 
 
По проект „Успех за теб“ бяха  представени специалностите от утвърдения план прием за 2024 - 2025 година – „Заваряване“ и „Стругарство“. Учениците наблюдаваха демонстрация на заваряване с два вида апарати от ученика Павел Ярославов от 9.а  клас и тестваха своите възможности за заваряване.

А на пистата на Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“ учениците от ОУ „Иван Вазов“ и ОУ „Отец Паисий управляваха картинг с подкрепата на ученици от клуб занимания по интереси Картинг“.