Международен ден с хора с увреждания - 03.12

На 04.12. в 8.а клас в Час на класа се проведе групово занятие за придобиване на умения за общуване с хората с увреждания от г-н Русев-заместник класен ръководител и училищния психолог Албена Вълкова. Учениците с интерес слушаха и взеха активно участие в игрите.