Международен ден на жертвите на ПТП

По повод Международния ден на жертвите на ПТП на 21.11.2022 г. в ПГМТ „Вл. Комаров“ беше направена демонстрация от главен полицай Даниел Пехливанов с помощта на преподаватели от учебен център към ПГМТ „Вл. Комаров“ и ученици от специалност „Автомобилна мехатроника“, изучаващи БДП. Показан беше начинът на регулиране на кръстовище и редът за преминаването през кръстовище в реална обстановка с регулировчик, с пътен светофар, пътни знаци и правилото на дясностоящия. Изнесена беше кратка беседа за правилата и нарушенията, които извършват участниците в движението.