Европейски ден на чуждите езици - 26.09.

Учениците от ПГМТ „Вл. Комаров“ отбелязаха Европейския ден на чуждите езици с много инициативи:
- изработиха постери с послания на различни езици - участваха ученици, владеещи немски, английски, руски, турски, гръцки език;
- имаше разнообразие от презентации в коридора на училището и чуждоезиковите кабинети за популяризиране на езиковото и културно многообразие на Европа;
- проведе се състезание - викторина; “Знаете ли, че ... “ в 8.а и 8.б клас, илюстриращо богатството на езиците;
- учениците от УСУ изработиха книгоразделители с интересни послания, които подариха на учители и съученици.