„ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“

В „ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“ в училищата, осигуряващи професионално образование и обучение, област Силистра през „Седмица на професионалните умения в България“ 09.11.2020 г. - 13.11.2020 г на 11.11.2020 в ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра се проведоха уроци на тема:
"Електромобили" - онлайн - презентиране на видеоклип на урок по учебна практика /инж. Ч. Нейков – учител/ и
"Автомобилна компютърна диагностика" – онлайн -презентиране на видеоклип на реализиран в автосервиза на гимназията урок по учебна практика /инж. Г. Стоянов - старши учител/ пред ученици от ОУ „Иван Вазов“.