Ден на ученическото самоуправление - 09.05.2022 г.

Днес за учениците на ПГМТ „Владимир Комаров“ беше един незабравим ден, изпълнен с емоции, забава и доза напрежение. След двугодишно прекъсване възобновихме традицията в гимназията да се отбелязва Деня на Европа като Деня на ученическото самоуправление. На официална церемония управлението на училището бе предадено от директора – Татяна Кинджакова на Екипа за временно управление. Той беше ръководен от дванадесетокласниците Жулин Самет Расим и Ростислав Светлинов Иванов от специалност „Мехатроника“.
Учениците от Екипа влязоха в ролите на педагогически и непедагогически персонал, фоторепортери, озвучители, медицинско лице и др.
Наред с всички планирани мероприятия, по инициатива на заместващия директор бяха изготвени благодарствени писма до партньорите ни от ЗММ „Стомана“ АД и „Силома“ АД, които бяха лично поднесени.
Денят приключи с оперативка в дирекцията, на която всеки сподели своите впечатления, трудности и техните решения, нови знания. Породиха се много нови предложения, които да спомогнат за по-ефективно усвояване на знания, личностно израстване и приятни моменти в училище.