Международния ден на математиката в ПГМТ „ Владимир Комаров“

Днес, 14.03.2024 г., по повод Международния ден на математиката в ПГМТ „ Владимир Комаров“ се проведе урок на тема „Да играем с математика“. Учениците от 11 б клас (специалност АТТ) бяха предизвикани да създадат  3D модели на спортни автомобили. Те се справиха успешно с поставената им задача за предварително регламентирано време.