Ден на ненасилието

На 2 октомври България и международната общност отбелязват Международния ден на ненасилието. На тази дата е роден Махатма Ганди. Страната ни е съавтор на приетата на 15 юни 2007 г. резолюция на Общото събрание на ООН, с която 2 октомври се обявява за Международен ден на ненасилието. Във връзка с този ден бе организирано мероприятие по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ под надслов „Ден на ненасилието“, което се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ с участието на Галя Иванова – юрисконсулт и Христина Кирова – социален работник към ЖС „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра. Под формата на интерактивна игра учениците се запознаха със спецификата на видовете насилие и с начините за справяне при ситуации на агресия.