В търсене на смисъл - НП "Подкрема за образователните медиатори..."

На 12. 12 .2022 г., в ПГМТ „Владимир Комаров“ се състоя заключителна пресконференция  по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ под надслов „В търсене на смисъл“.
„Безусловна вяра в безусловния смисъл!“ - С тази увереност беше зареден работният екип по НП: г-жа Гюлбахар Мехмед- образователен медиатор; г-жа  Ивелина Филипова- училищен психолог;  г-жа Наталия Узунова- ст. учител по руски език; г-жа Цветана Христова- ст. учител по БЕЛ и история; г-жа Таня Василева- ст. учител по БЕЛ и английски език; г-жа Кристина Русанова- учител по БЕЛ и английски език; г-н Георги Стоянов- ст. учител практическо обучение;  г-жа Мирена Калинова- кл. ръководител; г-жа Живка Данева- кл. ръководител; г-н Ч. Нейков- кл. ръководител; г-жа  Йолита Мичкова- кл. ръководител; г-жа Диана Братанова- зам. кл. ръководител.
В предвидените 9 дейности по НП „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“ взеха участие и представители на местната общност на гр. Силистра и региона: г-н Валери Тодоров- мениджър по управление на образованието, директор на ООС „Младост“, гр. Силистра; г-н Левент Фикрет Али- инженер, главен експерт в „Държавен фонд земеделие“, гр. Силистра; г-жа  Галя Иванова- адвокат, юрисконсулт в Кризисен център към Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра; г-жа Емилия Савова- учител филолог, пенсионер; г-жа Мелихат Рамаданова Юсеинова- финансист, счетоводител със  собствен бизнес; г-жа Радка Василева- бивш начален учител и директор; г-н Даниел Пехливанов-  младши полицейски инспектор в РУ на МВР- Силистра; г-жа Ивелина Тодорова- маркетолог, старши експерт в Дирекция „Бюро по труда“; родителите на всички ученици, включени в НП; 34 ученици от  гимназията. 
За доброто настроение на всички се погрижиха талантливите певици от вокална група „Бяло, Зелено, Червено“ с художествен ръководител г-жа Румяна Вълчанова.
Водещите  пресконференцията  г-жа Ивелина Филипова и г-жа Кристина Русанова анализираха реализираните 8 дейности по проекта. А по време на 9. дейност – „В търсене на смисъл“, учители, ученици, родители и представители на местната общност  се убедиха: 
* Винаги, всичко си струва.
* И доброто, и злото ни даряват своите уроци.
* Безсмислено е само бездействието.
* Безусловната вяра в безусловният смисъл, може да превърне тоталното поражение в героичен триумф.
* С надежда, че ще го направим заедно…
  
                         Екипът по НП „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“