Бинарен урок на тема Успокояващият ефект на дърветата върху хората-какво повлияват те у човека? Значимостта на дърветата сред природата-какво повлияват те в природата?

На 21.03.2024 г. във връзка с Международния ден на горите се проведе бинарен урок с интегрирана тема: "Успокояващият ефект на дърветата върху хората-какво повлияват те у човека? Значимостта на дърветата сред природата-какво повлияват те в природата?" с 8.а клас от Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“, гр. Силистра в Дунавската градина на град Силистра. Училищният психолог разясни на учениците терапевтичните методи, свързани с дърветата. Класният ръководител и преподавател по английски език г-жа Кристина Русанова чрез видео-урок на английски език и въпроси към него, разясни значимостта на дърветата сред природата и какво повлияват те в природата.