"Алкохолът приятел или враг е?"

Във връзка с информационната кампания "Независим от зависимостите" на 29.01.2024 год. с учениците от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас от ПГМТ "Владимир Комаров" се проведе беседа на тема: "Алкохолът - приятел или враг" от г-жа Ценка Петрова и г-жа Силвия Неделчева към Превантивно - информационния център при община Силистра. На учениците беше предоставена информация за влиянието на алкохола върху човешкия организъм. Направена беше демонстрация със симулационни очила за алкохол. След презентирането, дискусията и демонстрацията, се отговори на въпроса: Алкохолът приятел или враг е?