56 години докосваме бъдещето!

English

затвори • инж. Стойка Динкова

  Ръководител на КК
  V ПКС
  2001 г.
  Технически университет град Габрово

  инж. Динкова е магистър-електроинженер по електроснабдяване и електрообзавеждане и има втора специалност учител по информатика и ИТ. • Емилия Савова

  Старши учител по общообразователна подготовка, гимназиален етап
  II ПКС
  1991 г.
  Шуменски университет

  г-жа Савова е магистър по български език и литература, и руски език. Преподава руски език и български език и литература. • Анета Стоянова

  Старши учител по общообразователна подготовка, гимназиален етап
  -
  1996 г.
  Шуменски университет

  г-жа Стоянова е магистър по български език и литература и магистър по английски език. Преподава английски език. • Татяна Кинджакова

  Директор
  V ПКС
  2000 г.
  Русенски университет

  г-жа Кинджакова е бакалавър по педагогика на обучението по български език и  английски език. Преподава английски език. • Светлана Алтунян

  Старши учител по общообразователна подготовка, гимназиален етап
  -
  2002 г.
  Русенски университет - филиал Силистра

  г-жа Алтунян е бакалавър по български език и немски език. Преподава немски език. • Теменужка Николова

  Главен учител по математика, гимназиален етап
  II ПКС
  1988 г.
  Шуменски университет

  г-жа Николова е магистър по математика. Преподава математика. • Мария Кръстева

  Учител по общообразователна подготовка, гимназиален етап
  -
  2003 г.
  Русенски уневерситет

  г-жа Кръстева е бакалавър по история и география. Преподава история. • Йолита Мичкова

  Старши учител по общообразователна подготовка, гимназиален етап
  IV ПКС
  2007 г.
  Шуменски университет

  Г-жа Мичкова е магистър по история и география. Преподава география. • Христина Димитрова

  Старши учител по общообразователна подготовка, гимназиален етап
  III ПКС
  2010 г.
  Шуменски университет Константин Преславски

  г-жа Димитрова е магистър по биология и химия. Преподава биология и химия. • инж. Радослав Гълчавов

  Учител по практика
  -
  2003 г.
  Русенски университет

  инж. Гълчавов е магистър-електроинженер по електроенергетика и електрообзавеждане. Преподава по монтаж и експлоатация, учебна и лабораторна практика на учениците от направление Електротехника и енергетика. • инж. Илиана Жекова

  Главен учител по теория, гимназиален етап
  II ПКС
  1987 г.
  Русенски университет

  инж. Жекова е магистър-машинен инженер. Преподава техническо чертане, материалознание, техническа механика, основи на автоматизацията, машинни елементи и проектиране на учениците от направления Машиностроене и Моторни превозни средства и летателни апарати. • инж. Емел Рушидов

  Старши учител по теория
  III ПКС
  1993 г.
  Русенски университет

  инж. Рушидов е магистър-инженер по автотранспортна техника. Преподава автотранспортна техника, експлоатация на АТ, учебна практика по ДВГ, учебна практика по АТ на учениците от направление Моторни превозни средства и летателни апарати. • Пламен Петров

  Учител по практика
  -
  2010 г.
  РУ "А. Кънчев" специалност: Двигатели с вътрешно горене, Технически колеж - гр. Ямбол, специалност: Инструктор по управление на МПС

  г-н Петров е магистър - машинен инженер и инструктор по управление на МПС. Преподава безопасност на движението по пътищата, учебна практика по управление на МПС, учебна практика по АТ на учениците от направление Моторни превозни средства и летателни апарати.


Павел Желязков © 2009