56 години докосваме бъдещето!

English

Свободни места за ученици

Клас

Специалност

Брой свободни места

Компютърна техника и технологии

0

Автомобилна мехатроника

1

Компютърна техника и технологии

1

Мехатроника

7

10а

Компютърна техника и технологии

1

10в

Автотранспортна техника

7

11а

Компютърна техника и технологии

0

11в

Автотранспортна техника

10

12а

Компютърна техника и технологии

6

12в

Автотранспортна техника

0

Павел Желязков © 2009