55 години докосваме бъдещето!

English

Свободни места за ученици

Клас

Специалност

Брой свободни места

Компютърна техника и технологии

2

Мехатроника

9

Компютърна техника и технологии

1

Автотранспортна техника

5

10а

Компютърна техника и технологии

0

10в

Автотранспортна техника

10

11а

Компютърна техника и технологии

6

11в

Автотранспортна техника

0

12а

Компютърна техника и технологии

0

12в

Автотранспортна техника

8

Павел Желязков © 2009