55 години докосваме бъдещето!

English

Седмичен учебен график (дневен режим)

НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

Ден

Начало

Край

 понеделник 

8:00

13:50

от вторник до петък

8:00

14:35

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ СУТРИН

Продължителността на учебните часове е 45 минути с междучасия от 10 минути между тях и голямо междучасие от 30 минути след втория час.

VIIIXII клас

Час №

Понеделник

Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък

1

8:00 – 8:40

8:00 – 8:45

2

8:50 – 9:30

8:55 – 9:40

Голямо междучасие – 30 мин.

Голямо междучасие – 20 мин.

3

9:50 – 10:30

10:10 – 10:55

4

10:40 – 11:20

10:05 – 11:50

5

11:30 – 12:10

12:00 – 12:45

6

12:20 – 13:00

12:55 – 13:40

7

13:10 – 13:50

13:50 – 14:35

 

Ваканции

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018ГОДИНА:

01.11.2017 г. –0 5.11.2017 г. вкл. - есенна ваканция
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. - коледна ваканция
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. - междусрочна ваканция
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас  

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2018 г.

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:

07.02.2018 г.

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици )

Павел Желязков © 2009