56 години докосваме бъдещето!

English

Държавни квалификационни изпити 2018 година

Съгласно Заповед № РД09 - 4134/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на ДКИ заучебната 2017-2018 г., както следва:

СЕСИЯ: ЯНУАРИ
За първа, втора, трета и четвърта степен - 25 януари 2018 г.
Срок за подаване на заявления - 22.12.2017 г.

СЕСИЯ: ЮНИ - ЮЛИ
За първа степен - 25 юни 2018 г.
За втора, трета и четвърта степен - 6 юни 2018 г.

Срок за подаване на заявления за допускане - 9.05.2018 г.

СЕСИЯ: СЕПТЕМВРИ
За 
първа, втора, трета и четвърта степен - 11 септември 2018 г.

Срок за подаване на заявления - 31.08.2018 г.

Павел Желязков © 2009