56 години докосваме бъдещето!

English

Държавни зрелостни изпити 2018 година

Съгласно Заповед № РД09 - 4141/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на ДЗИ за учебната 2017-2018 г., както следва:

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ

1. Български език и литература - 21 май 2018 г., начало 8:00 часа.

2. Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2018 г., начало 8:00 часа

3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 29 май - 01 юни 2018 г.

СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

1. Български език и литература - 28 август 2018 г., начало 8:00 часа.

2. Втори държавен зрелостен изпит - 29 
август 2018 г., начало 8:00 часа

3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август - 05 септември 2018 г.


ВАЖНИ СРОКОВЕ!

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ - ОТ 5 МАРТ ДО 16 МАРТ 2018 г.

ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ - ДО 18 МАЙ 2018 г.

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ  - ДО 18 МАЙ 2018 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ - ДО 13 ЮНИ 2018 г.

 

 

Павел Желязков © 2009