56 години докосваме бъдещето!

English

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIIа

1. Български език -Изд. Анубис, Т. Бояджиев и колектив

2. Литература- Изд. Анубис, В. Стефанов

3. Математика ЗП- Изд. Анубис, Чавдар Лозанов

4. Свят и личност –Изд. Просвета, Мая Грекова

5. Чужд език по професията - Information Technology Express Publishing

6. Запомнящи устройства

7. Приложен мрежови софтуер

8. Програмиране на Web дизайн

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIIв КЛАС

1. Български език -Изд. Анубис, Т. Бояджиев и колектив

2. Литература- Изд. Анубис, В. Стефанов

3. Математика ЗП- Изд. Анубис, Чавдар Лозанов

4. Свят и личност Изд. Просвета, Мая Грекова

5. Чужд език по професията –Mechanics , Express Publishing

6. Хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника

7. Информационни технологии в професията

8. Двигатели с вътрешно горене – Кочаров, изд. Техника 2006 - София

9. Автотранспортна техника –Изд. Техника София 2006, Й. Димитров

10. Експлоатация на автотранспортната техника – Ремонт на МПС, Джонев, изд. Техника 2007, Сестримски и др. – «Диагностика и техническо обслужване на МПС»- изд. Техника- София 2003

11. Електронни системи в автотранспортната техника

Павел Желязков © 2009