56 години докосваме бъдещето!

English

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIа КЛАС

1. Български език – Изд. Анубис, Тодор Бояджиев

2. Литература – изд. Анубис, Валери Стефанов

3. Английски език UPSTREAM INTERMEFIATE B2+

4. Математика ЗП- Изд.Просвета, Запрян Запрянов

5. История и цивилизация – Изд. Просвета, авторски колектив, В. Гюзелев

6. Философия – изд. Анубис, Иван Колев

7. Предприемачество /и Менджмънд/ - Изд. Мартилен, автори К. Тодоров

8. Процесори и памети за РС

9. Дънни платки за РС

10. Проектиране на електронни схеми

11. Компютърни мрежи

12. Приложен софтуер

13. Периферни устройства

СПИСЪК УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIв КЛАС

1. Български език – Изд. Анубис, Тодор Бояджиев

2. Литература – изд. Анубис, Валери Стефанов

4. Математика ЗП- Изд.Просвета, Запрян Запрянов

5. История и цивилизация - Изд. Просвета, авторски колектив

Павел Желязков © 2009