56 години докосваме бъдещето!

English

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА IX клас

 

1. Български език – А. Петров, изд. Булвест 2000

2. Литература – Б. Пенчев . изд. Булвест 2000

3. Английски език – Legacy Part 3 Level B1, ss’s book, workbook, изд. Expresspublishing

4. Немски език – Magnet smart A1 Band 1 + работна тетрадка

5. Руски език – Антония Радкова, А 1.1, Просвета

6. Математика – Кирил Банков, изд. Просвета

7. Информационни технологии – Е.Ковачева, Е.Димитрова, Анубис

8. История и цивилизация – Искра Баева, изд. Булвест 2000

9. География и икономика – Р.Пенев, Булвест 2000

10. Философия – Галя Герчева , Педагог 6

11. Биология и здравно образование – О. Димитров, изд. Булвест 2000

12. Физика и астрономия – М. Максимов , изд. Булвест 2000

13. Химия и опазване на околната среда – М. Павлова, изд. Педагог 6

14. Градивни елементи – А. Гадавелов, изд. Нови знания , 2005г

15. Техн. Чертане и документиране – В. Бойчева, изд. Нови знания , 2007г

16. Технологии и предприемечество – В.Неделчев, А.Паскалев, Просвета 

 

 

 

Павел Желязков © 2009