56 години докосваме бъдещето!

English

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА VIII КЛАС 

 

1.  Български език -изд. Булвест, Ал Петров, М. Падешка, 
2.    Литература – изд. Булвест , ил. Кръстева, В. Герджикова и авт. колектив
3.    Музика – изд. Булвест
4.    Философия – Г. Герчева, Р. Димитрова, изд. Педагог 6, учебна тетрадка
5.    Английски език Legacy – А1, A2 -  texbookq worbook, Expess Publishing
6.    Математика -   Изд. Просвета, Кирил Банков и колектив
7.    Информационни технологии  – Изд. Анубис, И.Зангочева и колектив
8.    История и цивилизация – Изд. Булвест -автори А. Пантев и авторски колектив
9.    География и икономика- Изд. Булвест 2000, Румен Пенин  и тетрадка по География- Изд. Булвест
10. Биология и здравно образование –Изд. Булвест, автор Вл. Овчаров, О. Димитров
11. Физика и астрономия  -  „Булвест“ 2000 ,Максим Максимов
12. Химия и опазване на околната среда – Изд. Педагог, автори М. Павлова, М. Кирова

 

 

Павел Желязков © 2009