56 години докосваме бъдещето!

English

Музей

В чест на 1300 години от създаването на българската държава в техникума по механотехника е изградена музейна сбирка. Училището е наградено с юбилеен медал „1300 години България.”

Думи на основателката на сбирката инж. Донка Георгиева: „С учениците от първия кръжок „История на техниката” 1978/80 г., главен отговорник, на който бе Емил Илиев от ІVб курс, съставихме план за работа и започнахме дейността по издирването на всички учители, преминали през техникума за 20 год. Какво бе моето учудване, когато се установи, че техният брой е над 200. Бивши учители на ТМТ „Вл. Комаров” открихме в Монголия, Тунис, Ленинград днес (Санкт-Петербург), няколко от тях бяха вече кандидати на науките...... Дори една от своите летни почивки аз прекарах в обиколка от град на град, за да открия петимата от най-старите преподаватели.”

Сега музейната сбирка разполага с две зали, изпълнени със снимки, награди, купи, медали, свидетелстващи за постиженията на училището в областта на науката, техниката и спорта. Там са съхранени и макети на металообработващи машини, изработени от ученици и учители, електронното атракционно влакче, първият „училищен” автомобил и др. предмети.

Музейната сбирка е гордост  не само за училището, но и за града. Особено висока оценка бе дадена от тогавашния министър на народната просвета проф. Александър Фол и колегиума на Министерството при посещението в техникума през 1982 г.

Павел Желязков © 2009