56 години докосваме бъдещето!

English

2002/2003 г. "Знаеш ли, че си европеец"

Проект на Европейския конвент, Европейската комисия и European school net

Шапката на състезанието

На 21 март 2003 г. се проведе третият финален етап на състезанието “Знаеш ли, че си европеец?”, организирано и реализирано от ПГМТ “Вл. Комаров”.

 

Това беше нашият “пролетен европейски ден”, в отговор на инициативата “Spring Day in European” организирана от Европейската комисия, Европейската конвенция и Съвета на Европа, под егидата лично на Романо Проди. В тази инициатива взеха участие 5501 училища от цяла Европа, от които 163 от България.

 

Благодарение на учителите от направление “Електронна техника”, на учениците Гошо, Иван и Петър от XIА клас, Християн и Сашо от XIIА, Кристина и Сашо от XБ, Габриела от VIIIА, които положиха много усилия и труд, състезанието се превърна в едно вълнуващо и незабравимо преживяване, което постави ново начало – началото на трайно сътрудничество и взаимодействие между училищата в региона.

 

Нашите сърдечни благодарности за пълното съдействие и подкрепа от страна на ръководството на гимназията, на колегите А. Стоянова, И. Жекова, И. Колева, Е. Стойкова и Л. Денева, които ни оказваха професионална помощ на различните етапи от нашата подготовка.

 

Специални поздрави и благодарности за чудесните водещи на състезанието Божана и Сашо от XI  клас на ЕГ “П. Яворов”.

 

Благодарим и на момчетата от XIIБ клас – Лютфен, Илиян, Харалампи, Йови и Велимир, които помогнаха при транспортиране на техниката и подготовката на залата.

 

Искрено се надяваме, че нашата Европейска пролетна инициатива е допринесла  за по-добрата информираност на училищната общност по процесите на Евроинтеграция и мястото на България в този процес, за насърчаване на партньорството между ученици и учители, както и за подобряване на сътрудничеството и партньорството между училищата в област Силистра.

Павел Желязков © 2009