56 години докосваме бъдещето!

English

2008 г. Отбелязване на 130 години от освобождението на родния край - извор на национална гордост и достойнство

Национална програма Училището - желана територия

Убедени сме, че историята на родния край винаги оказва влияние върху подрастващите с достиженията на миналото и революционните борби. Тя е неприсъхващ извор на кристално чист патриотизъм и заслужена национална гордост и достойнство. Запознавайки се с волята, смелостта и героизма на борците от родния край, учениците ще достигнат до извора, който ражда мъжество и оптимизъм на революционера - високата му нравственост, цел да служи на народа, убедеността и справедливостта на делото, на което се е обрекъл.

Обща цел:
Стимулиране на интелектуалното, творческото и духовното развитие на учениците, чрез извънкласни и извънучилищни дейности по родна история.

Целева група
В изпълнението на проекта и неговото успешно финализиране участва работна група от 22-ма ученика от 9  до 12 клас от ПГМТ “Владимир Комаров”.

 Основни резултати:
 1. Учениците разшириха и обогатиха своите знания за националноосвободителното движение в родния край чрез:

  • изработване на библиографска справка, записки от проучването, спомени, сведения и снимки на паметници, дневници, публикации, печатни издания, книги, бюлетини;
  • посещения на селища, музеи, паметници и места, свързани с освободителната борба.

 2. Създадена информационна база данни – летопис и изработени следните материали:

     албум със снимки на паметници, обекти, срещи и посещения;

     кът с материали от изследователската дейност в гимназията;

     юбилейна дипляна за най-значимите обекти и събития;

     доклади на учениците за исторически обекти и събития;

     презентации на учениците за исторически обекти и събития;

     сайт с информация за дейностите по проекта.

 3. Проведена бе конференция на тема “130 години от Освобождението на Силистренския край” с представители на партниращите организации, училищната общност и широката общественост на гр. Силистра.

Павел Желязков © 2009