56 години докосваме бъдещето!

English

2008 г. Изграждане и поддържане на училищните традиции чрез въвеждане на ученическа униформа

Национална програма Училището - желана територия

При изпълнение на дейностите по проекта взеха участие голяма част от представителите на училищната общност:
класни ръководители и учители
участваха
при организиране на работни срещи, събиране на информация за размерите на униформите на учениците, съдействие при извършване на проба на облеклата, при получаване на облеклата, при извършване на анкетните проучвания;
учениците и техните родители
участваха с идеи, подпомагаха провеждането и обобщението на анкетните проучвания, съдействаха за уточняване на номерацията и пробите на облеклата; 

Основни резултати:

  1. Учениците от випуск 2006/2007 г. получиха ежедневни ученически облекла, състоящи се от: 2 броя спортни панталони (зимен и летен); спортно сако; 2 броя ризи с дълъг ръкав; 2 броя тениски с къс ръкав.
  2. Бяха изработени и доставени отличителни знаци на ПГМТ „Вл. Комаров”, за учениците от VIII, IX, XI, и XII, както и за всички учители и служители на гимназията.
  3. Постигнат бе социален ефект за родителите, които заплатиха само 30 % от стойността на униформите.
  4. Поставено бе началото на традиция за въвеждане на униформено облекло за всички ученици на ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра. 

Павел Желязков © 2009