56 години докосваме бъдещето!

English

2008 г. Професионално училище на 45 години - една зряла възраст с доказана професионалност и извоюван просперитет

Национална програма Училището - желана територия

    Нашата цел:

1. С изработване на рекламно-информационни материали в чест на 45 годишнината на училището да популяризираме неговото минало, настояще и бъдеще като:

 

  • информираме обществеността на град Силистра за дейността на училището през годините чрез отпечатване на юбилейна брошура;
  • създадем у учениците траен интерес към информационните технологии, като ги ангажираме с изработване на презентации проследявайки техническото развитие на професионалните направления електроника, електротехника, машиностроене и транспорт

 

2. Да възстановим партньорството и установим приятелски отношения със сродни училища извън България:

  • с училище в гр. Дрезден - Германия;
  • училището по металургия гр. Кълъраш, съседен град на Силистра;
  • гимназията в Москва, където е учил В. М. Комаров.

    Какво направихме:

Издададохме луксозна брошура, обобщаваща  в текстов и снимков материал историята на училището и кратък исторически преглед за гр. Силистра. Брошурата ще бъде издадена с превод на английски, немски и руски. Целта ни е да влезем в контакт изпращайки екземпляри от нея, на сродно  училище в Кълъраш /съседен град в Румъния/, на училището в Москва, където е учил патронът ни Комаров, както и в гр. Дрезден – Германия, възраждайки прекъснат контакт с местно училище.

За целта използвахме снимков и текстов материал от Музея на Комаров, който е в сградата на гимназията, както и сведения от Летописната книга, от филма за 40-годишния юбилей, издавани по-рано брошури, интервюта с бивши директори и възпитаници, анкети с ученици.


Надяваме се брошурата да издигне престижа на училището и на учителската професия, да приобщи учениците към живота на гимназията.

 

Използвайки съвременните информационни технологии, в навечерието на празника организирахме състезание за изработване на презентации, които да ретроспектират развитието на техниката в съответните професионални направления през годините. Изработените презентации от направления електроника, електротехника, машиностроене и транспорт бяха оценени от комисия по предварително обявени критерии и представени на юбилейното тържество.

 

Павел Желязков © 2009