56 години докосваме бъдещето!

English

2012 г. Проект "Ученически практики"

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

25.09.2012 г.

Учениците и учителите от ПГМТ „Вл. Комаров” взеха решение да участват в проект „Ученически практики” BG051PO001-3.3.07-0001.  Той се финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Гимназията има изградени добри партньорства с различни фирми от региона. Това дава възможност на учениците да се включат в проекта и в реални производствени условия да подобрят своите професионални умения, с оглед по-добрата им бъдеща реализация.

В проекта могат да се включват учениците от 11 и 12 клас от всички специалности.

Практиката ще се провежда след учебните часове, по време на почивните дни и през ваканциите. Продължителността и е 240 часа.

Работата във фирмите ще се осъществява под прякото ръководство на наставници от фирмата.

За положения труд учениците ще получат възнаграждение и сертификат за проведена практика на реално работно места.

 

15.04.2013 г.

39 ученика от ПГМТ „Вл. Комаров” се включиха в проект ”Ученически практики”. Те са от специалност - Компютърна техника – 14 ученика и от Автотранспортна техника – 25 ученика.

Работата се извършва в 12 фирми, под прякото ръководство на 9 наставника и 3 наблюдаващи учители.

Учениците са удовлетворени от работата във фирмите, защото там на практика могат да приложат наученото в класните стаи.

Работата, която извършват е интересна и увлекателна и носи удовлетворение от свършеното. 

 

 

Павел Желязков © 2009