56 години докосваме бъдещето!

English

2012 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“

Професионална гимназия по механотехника е одобрена за финансиране по Национална програм „Информационни и комуникационни технологии в училище“. Със закупените терминални работни станции от висок клас ще бъдат оборудвани два компютърни кабинета, в които ще се провежда обучението по информатика и информационни технологии.

 

Павел Желязков © 2009