56 години докосваме бъдещето!

English

2012 г. Аз мога повече

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

От 15.10.2012 г. започна нова сесия за набиране на желаещи да се обучават по програма

„АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” с ваучери по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

към Агенцията по заетостта.

ПГМТ „Вл. Комаров”  Ви предлага следните обучения:

І. За професионално обучение

 

Професия

Специалност

Брой часове

1

Оператор на компютър

Текстообработване

300

2

Машинен монтьор

Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост

660

3

Заварчик

Заваряване

300

4

Стругар

Стругарство

300

5

Шлосер

Шлосерство

300

6

Електромонтьор

Електрообзавеждане на производството

660

7

Електромонтьор

Електродомакинска техника

660

8

Монтьор на електронна техника

Промишлена електроника

660

9

Монтьор на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

660

10

Монтьор на транспортна техника

Автотранспортна техника

660

11

Работник по транспортна техника

Автотенекеджийство

300

12

Работник по транспортна техника

Автобояджийство

300

 ІІ. По ключова компетентност:

 

Ключова компетентност

Наименование на обучението

Брой часове

1

Общуване на роден език

Подобряване на презентативните умения

16

2

Общуване на роден език

Делова кореспонденция и общуване

16

3

Общуване на чужди езици на две нива

А1; А2

300

4

Дигитална компетентност

Начална компютърна грамотност

45

5

Дигитална компетентност

Работа с електронни таблици

45

6

Дигитална компетентност

Работа със специализиран софтуер - Protel

60

7

Дигитална компетентност

Работа със специализиран софтуер - AutoCAD

 

8

Дигитална компетентност

Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията

45

9

Дигитална компетентност

WEB дизайн

45

10

Умение за учене

Умения за работа в екип

30

11

Умение за учене

Умения за работа в условия на стрес

30

12

Умение за учене

Умения за работа в екип и комуникативни умения

30

13

Обществени и граждански компетентности

Познания за европейската интеграция и структурите на Европейския съюз

30

147

Инициативност и предприемачество

Първи стъпки в предприемачеството

30

Павел Желязков © 2009