56 години докосваме бъдещето!

English

2010 г. ПГМТ "Вл. Комаров" - партньор по проект на МВР и Община Силистра

Подобряване на безопасността на движение в района на гимназията

Учениците, учителите и родителите на ПГМТ "Владимир Комаров" ще се включат в изпълнението на технически проект за подобряване на пътната обстановка в района на училището.

Предмет на проекта е партньорството между полицейската институция и други субекти имащи отношение към проблемите на сигурността и обществения ред.

Съществува проблем, свързан с безопасността на движение в близост до четирите гимназии - ПГМТ "Вл. Комаров", ПГЛП "П. Р. Славейков", ПГПТ "Е. Георгиев" и ЕГ "П. Яворов"в град Силистра.

Около тези училища липсва пътна маркировка, пътни знаци, обозначващи пешеходните пътеки, предпазни огради на тротоарите, които са повредени от големия брой паркищи по тях МПС.

Съоръженията за ограничаване на скоростта (изкуствени неравности), на места са амортизирани или липсват. Липсват съвременно сигнализирани пешеходни пътеки, пешеходни светофари, осветление и светоотражателна маркировка.

Зелените площи на булеварда от кръстовищата бул. "7-ми септември" и бул. "Бойка Войвода" и бул. "7-ми септември" и ул. "П. Бояджиев" се използват за паркиране на леки автомобили и извършване на обратен завой, като местата съвпадат със зоните за преминаване на ученици, което създава предпоставки за ПТП, при излизането на булеварда от същите.

Констатирани са и редица нарушения на забраната за влизане на МПС в двора на училищата, където се провеждат "нощни състезания по майсторско управление" от граждани и ученици от завършващите класове.

Високата скорост на преминаващите автомобили и липсата на инфраструктура (работещи светофари, съоръщения за принудително ограничаване на скоростта и др.) очертават наличие на проблем със сигурността на учениците, които са принудени да излизат на пътното платно излагайки се на опасност.

Дейностите по техническия проект предвиждат:

1. Възстановяване на пешеходните пътеки, изкуствените неравности и поставяне на пешеходен светофар от двете страни по бул. "7-ми септемри".
2. Пускане на светофарната уредба на бул. "7-ми септември и бул. "П. Бояджиев".
3. Изграждане на метален парапет в тревната площ на бул. "7-ми септември".

Участието на гимназията за решаване на този местен проблем за подобряване на пътната обстановка и запазване живота и здравето на учениците се състои в полагане на доброволен труд от учители и ученици при изработването на метален парапет, който ще бъде монтиран на 20 м след кръстовището на бул. "7- септември" и ул. "П. Бояджиев" и завършващ 10 м след изхода на ул. "Райна Княгиня".

Съгласно планираните по проекта действия на 29.04.2010 г. в ПГМТ "Вл. Комаров" се проведе работна среща с участието на ръководството на училището, представители на РИО на МОМН, РУ на МВР, училищното настоятелство, учители и родители, на която се взе следното решение:

Присъстващите родители изразиха съгласие да се инициира информиране на родителите за набиране на доброволни средства за закупуване на камера за видеонаблюдение, която да се монтира в двора на училището.

Павел Желязков © 2009