56 години докосваме бъдещето!

English

Класация “Бъди в час”

Класацията

Бъди в час

стартира на  1.10.2018г.

1.      Ако желаете да участвате, трябва да  допуснете

най - много 1 извинено отсъствие

и най – много 2 неизвинени отсъствия

за периода 1.10.2018г. – 31.01.2019г.

 

2.     Класирането ще бъде обявено на 08.02.2019г., а класираните ученици ще получат награда и благодарствени адреси до родителите си.

3.     През втория учебен срок ще стартира нова класация “Бъди в час”, в която ще се вземат под внимание само отсъствията за втория срок - за периода 11.02.2019г. – 21.06.2019г.

 

Комисия: Т. Николова – ст. учител ...............

                      И. Филипова - психолог ..............

Павел Желязков © 2009