56 години докосваме бъдещето!

English

ПГМТ „Владимир Комаров“ набира кандидати за провеждане на курс за МАШИНИСТ НА КОТЛИ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ III СТЕПЕН /ОГНЯР/

ПГМТ „Владимир Комаров“ набира кандидати за провеждане на курс на обучение за

МАШИНИСТ НА КОТЛИ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ III СТЕПЕН /ОГНЯР/

Необходими документи:

-навършени 18 години;

-копие на диплома за завършено образование/минимум 8 клас/;

-медицинско свидетелство за работа /от личния лекар/;

-снимки: 2 броя.

Продължителност : 3 месеца

Теоретично обучение 120 уч. часа

Практическо обучение 180 уч. часа

Котлите могат да се обслужват само от лица, които са придобили или на които е призната правоспособност по реда на НАРЕДБА № 2 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001г.

Курсовете се провеждат само в групово обучение , в присъствена форма.

След формиране на група гимназията изпраща писмо придружено от списъка на участниците в курса до ГД“ИДТН“ и едва след получаване на разрешение курса може да започне.

Провеждането на изпитите за правоспособност се организира от гимназията – по график определен в едномесечен срок преди провеждането им.

Изпитите се полагат пред комисия.

За повече информация: 
гр. Силистра, ул. „Петър Бояджиев” 29,
тел.: 086 824 144; 086 824 154;
e-mail: pgmt-ss@mbox.contact.bg;

 

Павел Желязков © 2009