56 години докосваме бъдещето!

English

Списък на учебниците за учебната 2018 / 2019 година

2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

СПИСЪК

НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА VIII КЛАС

 

1.         Български език-           изд. Булвест, Ал Петров, М. Падешка, 

2.         Литература –   изд. Булвест , ил. Кръстева, В. Герджикова и авт. колектив

3.         Музика – изд. Булвест

4.         Философия – Г. Герчева, Р. Димитрова, изд. Педагог 6, учебна тетрадка

5.         Английски език Legacy – А1, A2 -  texbookq worbook, Expess Publishing

6.         Математика -     Изд. Просвета, Кирил Банков и колектив

7.         Информационни технологии  – Изд. Анубис, И.Зангочева и колектив

8.         История и цивилизация – Изд. Булвест -автори А. Пантев и авторски колектив

9.         География и икономика- Изд. Булвест 2000, Румен Пенин  и тетрадка по География- Изд. Булвест

10.       Биология и здравно образование –Изд. Булвест, автор Вл. Овчаров, О. Димитров

11.       Физика и астрономия  -  „Булвест“ 2000 ,Максим Максимов

12.         Химия и опазване на околната среда – Изд. Педагог, автори М. Павлова, М. Кирова

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА IX а КЛАС

1.         Български език – А. Петров, изд. Булвест 2000

2.         Литература – Б. Пенчев . изд. Булвест 2000

3.         Английски език – Legacy Part 3  Level B1, ss’s book, workbook, изд. Expresspublishing

4.         Немски език – Magnet smart A1 Band 1 + работна тетрадка

5.         Руски език – Антония Радкова, А 1.1, Просвета

6.         Математика – Кирил Банков, изд. Просвета

7.         Информационни технологии – Е.Ковачева, Е.Димитрова, Анубис

8.         История и цивилизация – Искра Баева, изд. Булвест 2000

9.         География и икономика – Р.Пенев, Булвест 2000

10.       Философия – Галя Герчева , Педагог 6

11.       Биология и здравно образование – О. Димитров, изд. Булвест 2000

12.       Физика и астрономия – М. Максимов , изд. Булвест 2000

13.       Химия и опазване на околната среда – М. Павлова, изд. Педагог 6

14.       Градивни елементи – А. Гадавелов, изд. Нови знания , 2005г

15.       Техн. Чертане и документиране – В. Бойчева, изд. Нови знания , 2007г

16.       Технологии и предприемечество – В.Неделчев, А.Паскалев, Просвета

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА IX б КЛАС

1.         Български език - А. Петров, изд. Булвест 2000

2.         Литература - Б. Пенчев . изд. Булвест 2000

3.         Английски език – Legacy Part 2  Level A2, ss’s book, workbook, изд. Expresspublishing

4.         Немски език – Magnet smart A1 Band 1 + работна тетрадка

5.         Математика – Кирил Банков, изд. Просвета

6.         Информационни технологии – Е.Ковачева, Е.Димитрова, Анубис

7.         История и цивилизация – Искра Баева, изд. Булвест 2000

8.         География и икономика - Р.Пенев, Булвест 2000

9.         Философия – Галя Герчева , Педагог 6

10.       Биология и здравно образование – О. Димитров, изд. Булвест 2000

11.       Физика и астрономия – М. Максимов , изд. Булвест 2000

12.       Химия и опазване на околната среда – М. Павлова, изд. Педагог 6

13.       Техническа механика – Х. Христов, изд. Техника, 1989г

14 .    Технологии и предприемачество – В.Неделчев, А.Паскалев, Просвета

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА  Xа, КЛАС

1. Български език – Изд. Д-р И. Богоров

2. Литература – Изд. Дионен, М. Влашки

3. Христоматия по литература – Изд. Анубис, К. Протохристова

4. І чужд език UPSTREAM INTERMEFIATE B2

5. ІІ чужд език

6. Математика ЗП- Изд. Просвета СФ/2012-14/, Запрян Запрянов

7. Информационни технологии - Изд. Нова Звезда, Ивайло Иванов

8. История и цивилизация – Изд. Просвета, автори П. Марков и Р. Кушева

9. География и икономика – Изд. Просвета, Нено Димов и колективи Географски атлас – изд. Атласи

10. Етика и право – изд. Анубис, Иван Колев, Райчо Пож.

11. Биология и здравно образование –Изд. Гея Либрис, С. Евтимова

12. Физика и астрономия ЗП- Изд. Педагог 6 , Здравка Димова

13. Химия и опазване на околната среда – Изд.Анубис, Г. Близнаков

14. Икономика - Изд. Летера

15. Аналогова схемотехника – Изд. Нови знания, Величка Спасова

16. Цифрова схемотехника – Изд. Нови знания, Маргарита Цонева

17. Приложни програмни продукти

18. Програмиране

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА Хв КЛАС

1. Български език – изд.Д-р Ив. Богоров

2. Литература – М. Влашки, изд. Диоген

3. Христоматия по литература –

4. І чужд език UPSTREAM INTERMEFIATE B2

5. ІІ чужд език

6. Математика ЗП- Изд. Просвета СФ/2012-14/, Запрян Запрянов

7. Информационни технологии - Изд. Нова Звезда, Ивайло Иванов

8. История и цивилизация – Изд. Просвета, автори П. Марков и Р. Кушева

9. География и икономика – Изд. Просвета, Нено Димов и колективи Географски атлас – изд. Атласи

10. Етика и право – изд. Анубис, Иван Колев, Райчо Пож.

11. Биология и здравно образование –Изд. Гея Либрис, С. Евтимова

12. Физика и астрономия ЗП- Изд. Педагог 6 , Здравка Димова

13. Химия и опазване на околната среда – Изд.Анубис, Г. Близнаков

14. Икономика - Изд. Летера

15. Техническа механика - Христов, изд. Просвета

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА  XIа  КЛАС

1. Български език – Изд. Анубис, Тодор Бояджиев

2. Литература – изд. Анубис, Валери Стефанов

3. Английски език UPSTREAM INTERMEFIATE B2+

4. Математика ЗП- Изд.Просвета, Запрян Запрянов

5. История и цивилизация – Изд. Просвета, авторски колектив, В. Гюзелев

6. Философия – изд. Анубис, Иван Колев

7. Предприемачество /и Менджмънд/ - Изд. Мартилен, автори К. Тодоров

8. Процесори и памети за РС

9. Дънни платки за РС

10. Проектиране на електронни схеми

11. Компютърни мрежи

12. Приложен софтуер

13. Периферни устройства

СПИСЪК УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIв КЛАС

1. Български език – Изд. Анубис, Тодор Бояджиев

2. Литература – изд. Анубис, Валери Стефанов

4. Математика ЗП- Изд.Просвета, Запрян Запрянов

5. История и цивилизация - Изд. Просвета, авторски колектив

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА  XIIа 

1. Български език -Изд. Анубис, Т. Бояджиев и колектив

2. Литература- Изд. Анубис, В. Стефанов

3. Математика ЗП- Изд. Анубис, Чавдар Лозанов

4. Свят и личност –Изд. Просвета, Мая Грекова

5. Чужд език по професията - Information Technology Express Publishing

6. Запомнящи устройства

7. Приложен мрежови софтуер

8. Програмиране на Web дизайн

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIIв КЛАС

1. Български език -Изд. Анубис, Т. Бояджиев и колектив

2. Литература- Изд. Анубис, В. Стефанов

3. Математика ЗП- Изд. Анубис, Чавдар Лозанов

4. Свят и личност Изд. Просвета, Мая Грекова

5. Чужд език по професията –Mechanics , Express Publishing

6. Хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника

7. Информационни технологии в професията

8. Двигатели с вътрешно горене – Кочаров, изд. Техника 2006 - София

9. Автотранспортна техника –Изд. Техника София 2006, Й. Димитров

10. Експлоатация на автотранспортната техника – Ремонт на МПС, Джонев, изд. Техника 2007, Сестримски и др. – «Диагностика и техническо обслужване на МПС»- изд. Техника- София 2003

11. Електронни системи в автотранспортната техника

Павел Желязков © 2009