56 години докосваме бъдещето!

English

“Изкуство в сградите, изкуство в колите“

   След продължителна и упорита работа на  групата с проявен интерес по английски език- „Моята пластичност“, към проект „Твоят час”, учениците представиха част от своя извънкласен продукт по английски език пред ръководството на гимназията и учители от същото училище.

   На 30.01.2018г. в ПГМТ „Вл. Комаров” бе проведен открит урок по английски език на тема „Изкуство в сградите, изкуство в колите“ от 9а. клас и г-жа Татяна Кинджакова. Деветокласниците реализираха урок за защита на проектна работа, която им бе поставена като задача в началото на учебната година. През октомври, по време на посещението на най- красивата сграда в Силистра- Художествената галерия, те взеха решение да направят макет на сградата с подръчни материали и със събраната вече информация да го презентират на английски език. По- късно, през декември, когато посетиха Ретро музея във Варна, те набраха нови идеи за проектна дейност и успешно представиха своето виждане за музея на социализма, който за тях беше и един урок по история на България. Учениците представиха невероятни макети, изработени с въображение, желание и търпение. Според показателите за поставяне на оценка, деветокласниците трябваше да опишат вложената от тях идея в проектната си работа в рамките на 3 мин. на английски език и да отговорят задължително поне на един въпрос на г- жа Кинджакова.  Авторите на проектите показаха не само добра подготовка по езика- цел , изградена екологична култура, но и съзнание за активна гражданска позиция. Останалите 6 момчета от класа, които все още не бяха представили проектни работи, взеха активно участие в интерактивните упражнения за слушане и говорене, като ползваха  клипове от интернет мрежата и доказаха, че ако пожелаем, то ние бихме могли да открием изкуство навсякъде около нас- и в сградите, и в колите... Ако го търсим и ако се стремим към него, приятелю...:)

   

 

клуб „Ексклузивен репортер“към УСУ

при ПГМТ „Вл. Комаров“, гр. Силистра

Павел Желязков © 2009