56 години докосваме бъдещето!

English

Oткрит урок в 10 а клас на тема „Интернет безопасност“

През последните години интернет и мобилните технологии промениха работата ни, моделите за прекарване на свободното ни време, комуникацията ни със света, поставиха по-големи изисквания в отношението ни към хората.

Промениха живота ни.

Целта на открития урок в 10 а клас на тема „Интернет безопасност“ с класен ръководител г - жа Светлана Алтунян е да покажем, че дигитални компетентности не означава само технически  умения. Те включват и уменията за ползване на интернет, как да търсим и да проверяваме информация, как да общуваме с другите, как да бъдем в безопасност.

Разказани бяха истински истории, предложени бяха решения на казуси от ежедневието на учениците.

Урокът беше осъществен благодарение на информацията от www.safenet.bg и учителите-новатори в този сайт и книгата на Александър Ненов „Интернет безопасност“, която горещо препоръчвам на всички родители, учители и ученици.

Павел Желязков © 2009