56 години докосваме бъдещето!

English

Тренинг-семинар „Издишай стреса“

На 24 и 25.11.2017 г. се проведе изнесен  тренинг-семинар под надслов „Издишай стреса“ с  участието на ученици, родители и учители от ПГМТ “Вл. Комаров“ – гр. Силистра с основна цел възпитаване в съпричастност, уважение и зачитане правата на другите, във връзка с превенция на тормоза и насилието в училище. Семинарът се проведе близо до гр. Велико Търново, местност Ксилифор, хотел „Момина крепост“. За лектор на семинара бе поканен Геомил Георгиев от гр. Силистра.

Дискутираха се основни житейски теми, като мечти, човешки ценности, качества, добро, лошо, редувани от динамични игри за концентрация „Три Ом“ и „Севън Ъп“, доверие „Игра на доверието“, игри за екипност „Кораби и капитани“  и  техники  за овладяване на стреса „Пчеличка“, „Алтернативно дишане“, за енергия - „Бастрика“. Обсъдихме какво е гняв, ярост, агресия – как възникват и как могат да бъдат контролирани, за „ефекта на камъка и езерото”, „ефекта на доминото“ и „ефекта на бумеранга” – или как се разпространява агресията.

Говорихме си за щастието и нещастието, за това кога ще бъдем щастливи, какво ни пречи да бъдем щастливи, как ума ни пречи и какви са тенденциите на ума и как да се справим  с тях.

Всеки участник имаше възможността да извлече ценни поуки и изводи за себе си, които биха направили живота му по-смислен, осъзнат, пълноценен и добър.

През останалото време се забавлявахме, като се разхождахме сред красивата местност Ксилифор, пускахме небесни фенери, гледахме филми, а за края на семинара организаторите на мероприятието изненадаха участниците с възможността да се спуснат по въжен тролей над езерото, което се осъществи с любезното съдействие на хотел „Момина крепост“ и колегата от гр. Елена Соня Гавраилова – учител по физическо възпитание и спорт, сертифициран планински водач, инструктор по туризъм, алпинизъм и спортно ориентиране. 

Павел Желязков © 2009