56 години докосваме бъдещето!

English

Рецитал по Ботеви стихове

  Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и национално самочувствие, отстоявани с години и десетилетия. Принос за това имат хиляди знайни и незнайни книжовници, наставници и просветители, борци за национално освобождение, вдъхвали вяра в собствените сили на народа за трудностите, пред които пътят на историята ги изправял неведнъж.

            Всяка година, в седмицата преди 1 ноември, в ПГМТ „Владимир Комаров“ се провеждат мероприятия, посветени на Деня на народните будители. Тази година празникът бе отбелязан с тематичен час на класа „История на празника“, рецитал по Ботеви стихове в часовете по литература в 11.а и  11.в клас. Във фоайето на училището бяха изложени табла „Будители народни“, презентации и материали, изработени от учениците.

            Първи ноември е онзи ден, в който, ние, учениците от ПГМТ „Владимир Комаров“, обръщаме поглед назад, в десетилетията, във вековете и виждаме не само празника, но и символа. Символът на вярата, символът на спомена за миналото, което ще проправи пътя на бъдещето...

Поклон пред паметта на всички светци, възрожденци, революционери, творци, борци и герои!

Павел Желязков © 2009