56 години докосваме бъдещето!

English

Отново на път...

 На 5.10.2017г. учениците от ПГМТ „Вл. Комаров“, гр. Силистра, отново поеха на път.

             Съобразно рамковите изисквания при организиране на часа на класа, учениците от 9.а и 9.в клас трябваше да проведат дейности за изграждане на национално самочувствие и умения за защита на родината. Ето защо те поеха към гр. Шумен. Момчетата от 9.в клас участваха в комплексно занятие, свързано с отбраната на страната на военен полигон в с. Марково, обл. Шумен. Наблюдавани бяха учебни стрелби с всички видове стрелково и артилерийско въоръжение на гарнизон Шумен. Мероприятието премина при много добра организация и отлично поведение на учениците. Момчетата от 9.а клас  имаха възможност да се запознаят със снаряжението на сухопътните и въздушните сили, което, свършило своята работа в миналото, днес мирно почиваше в двора на Военното училище в гр. Шумен и се радваше на интереса на децата. По- късно учениците от ПГМТ „Вл. Комаров“ с устрем и  радост  „превзеха“ Шуменската крепост, като с интерес разбраха, че тя съществува още от времето на Траките: XIII-XII в. пр. Хр. Тогава все още не е била крепост.По-късно през V–II в. пр. Хр. тук са живели траки от племето гети и именно те издигат  първото укрепление тук от 2 крепостни стени. По време на Първото българско царство Шуменската крепост е имала важно стратегическо значение в опазването на столиците Плиска и Велики Преслав.

Интересен факт е, че допреди по-малко от 70 години тя е била изцяло под земята, а мястото се е използвало като поляна за пикник.

По какви ли скрити под земята  останки вървим всеки ден...?! И колко здрави и стабилни трябва да са били изградените в миналото основи, колко самоотвержено и силно трябва да са защитавани от нашите предци в миналото, след като днес се радваме на мирно и слънчево небе! Излиза, че истински важно е не какво говорим, а какво вършим, приятелю!

 

  клуб „Ексклузивен репортер“,

  към УСУ, при ПГМТ „Вл. Комаров“

Павел Желязков © 2009