56 години докосваме бъдещето!

English

Родителска среща за 8. Клас

Уважаеми родители на нашите осмокласници, най-учтиво Ви каним на първата родителска среща .

На 12 .09.2017 г. ( вторник ) от 18:00 часа в ПГМТ „Владимир Комаров“ ще бъде проведена родителската среща  за:

Кабинет 126 -  8а клас , специалност „ Компютърна техника и технологии“ с класен ръководител Анета Стоянова

Кабинет 223 - 8б клас, специалност „Мехатроника“ с класен ръководител Теменужка Николова.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8б КЛАС ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРИСЪСТВАТ НА СРЕЩАТА!!!

Дневен ред:

1.     Запознаване с Правилника за вътрешния ред в училище

2.     Представяне на учебния план за 8 клас

3.     Информация за учебниците, тетрадките и помагалата

4.     Избор на родителски актив

5.     Организационни въпроси.

От ръководството

Павел Желязков © 2009