56 години докосваме бъдещето!

English

„Tехник“ и „шофьор“ вече означават „СЪСТЕЗАТЕЛ“...

   На 26.04.2017г. Мухаммед Гюрсел Февзи, възпитаник на ПГМТ „Вл. Комаров“ и ученик на г- жа Кинджакова по английски език, спечели трето място в Конкурс за ученици 12 клас, на тема „BE OUR GUIDE IN GREAT BRITAIN” към Русенски Университет „Ангел Кънчев“, Филиал Силистра, катедра по филологически науки. Успеха е за целия 12 В клас, специалност АТТ, с което ученика доказа, че думите „техник“ и „шофьор“ имат много по- широко значение в наше време. Днес „шофьор“ значи „СЪСТЕЗАТЕЛ“- винаги, навсякъде, във всичко!

 

26.04.2017г.                           клуб „Ексклузивен репортер“, към УСУ

гр. Силистра                           при ПГМТ „Вл. Комаров“, гр. Силистра

Павел Желязков © 2009