56 години докосваме бъдещето!

English

Отново уъркшоп в ПГМТ „Вл. Комаров”

На 24 април, 2017г. в ПГМТ „Вл. Комаров” бе проведен уъркшоп на тема „Правата на човека”. Това бе съвместно мероприятие на 8 А клас и представители на Центъра за Обществена подкрепа към Женско Сдружение „Екатерина Каравелова”, гр. Силистра.

   Юрист- консулта Галя Иванова и социалния работник- Христина Кирова проведоха беседа с учениците от 8А клас, като разгледаха по отделно правото на живот, избор, достойнство, образование, идентичност и правото човек да не бъде малтретиран. Учениците научиха, че тези права са поместени и обстойно разгледани в Конституцията, Закона за закрила на детето и в Семейният кодекс, който би могъл да регулира семейните отношения при необходимост.

   В края на занятието учениците изработиха постери, в които степенуваха по важност правата на човека, единодушно избирайки правото на живот, като най- важно право.   

   Разгледаха и възможността за пребиваване на обществени места според закона за непълнолетни, както следва:

·         12- годишни- задължително с придружител;

·         14- годишни- след 20.00 часа- с придружител;

·         18- годишни- след 22.00 часа- с придружител;

   Да, ограничения има, но на всички стана ясно, че именно те гарантират така желаната сигурност за всеки, приятелю...:)

 

клуб „Ексклузивен репортер” към УСУ

при ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра

 

Павел Желязков © 2009