56 години докосваме бъдещето!

English

Важни са не лъкатушките по пътя , а кой върви по пътя и къде отива...

На 20.04.2017г. в ПГМТ „Вл. Комаров” бе проведен открит урок по чужд език по професията- английски език, с 12 В клас- специалност  ATT и г- жа Кинджакова.

   Образователната цел на урока „Хибридни коли”  бе да разшири лексикалното поле на учениците по английски език в областта на професията- автотранспортната техника и да развие умението им да пишат и говорят на таргетния език. Но възпитателната цел в случая успешно се конкурираше с образователната, защото всички искаме да живеем в един по- добър свят- чист, надежден и закрилящ. Не само нашите дробове, но и птиците, пчелите и делфините се нуждаят от кислород, който ние можем да осигурим усъвършенствайки екологично чистите автомобили. Инвестирайки в разработването на нови технологии за хибридни коли, ние всъщност правим най- добрата инвестиция за поколенията напред. Ето защо момчетата от 12 В клас така ангажирано дискутираха предимствата и естествено недостатъците на хибридите, като разпалено предлагаха нови методи за тяхното усъвършенстване. Особено внимание обърнаха на двумодемните, т.е. паралелни хибриди, които ползват генерираща спирачна система и  са в състояние да извличат енергията, генерирана по време на спирачния път и да я складират в електромотора за по- късна употреба. Същевременно с това тези автомобили могат да ползват и двигател с вътрешно горене. Учениците демонстрираха завидно екологично съзнание и за кой ли път доказаха, че са важни не лъкатушките по- пътя, а кой върви по пътя и къде отива, приятелю...:)

 

 

клуб „Ексклузивен репортер” към УСУ

при ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра

Павел Желязков © 2009