56 години докосваме бъдещето!

English

Психология на зависимостите

Изправени пред толкова сериозен проблем като зависимостите ние несъмнено имаме едно силно оръжие – знанието.

            През месеца на трезвеността в 9а и 9в клас се проведе тематичен час на класа „Психология на зависимостите“ с експерти от  ПИЦ и прокурор Милушева.

 Информацията, която получиха учениците беше изключително  полезна, тъй като като подчерта актуалността на проблема. Запознаването с наркоманиите, алкохолизма и другите значими форми на зависимост и с тяхното въздействие върху здравето и социалните контакти; научаването да се казва „не”; развитието на самочувствие и вяра в собствените решения са най-успешният начин за противопоставяне на адиктивното поведение. 

Екипът на ПИЦ информираха учениците за видовете наркотици, причините за прибягването към дрогата, етапите при пристрастяването, а във видеофилма тийейджърите   се запознаха с  живота на млади хора попаднали в смъртоносния капан на наркотиците.
Деветокласниците имаха възможност да зададат  важни и значими въпроси за зависимостите, на които получиха компетентни отговори.

Павел Желязков © 2009