56 години докосваме бъдещето!

English

СРЕЩА- РАЗГОВОР С МЕСТНИТЕ ВЛАСТОВИ ИНСТИТУЦИИ

Днес, 21.11.2016г. В ПГМТ „Вл. Комаров” се състоя среща- разговор на учениците от УСУ и представители на различните паралелки в у-ще с местните властови институции в лицето на г- жа Мърова- представител на Детска педагогическа стая, г- н Д. Василев- началник на Охранителна полиция и юрист- консулта на Центъра за обществена подкрепа- г- жа Г. Иванова.

             Емоцията „страх” беше основния мотив за осъществяване на разговора, тъй като той би могъл да бъде причина за множество грешки в поведението на учениците на възраст от 14 до 18 години. Но тогава, когато успееш да овладееш тази своя емоция като я поставиш под наблюдение, ти вече  можеш да потърсиш начини за преодоляване на страха, предизвикан от системна заплаха.

            Един от начините за преодоляване на страха е придобиване на съзнание за това, че колкото и агресивен да е света около теб, ти все пак можеш да намериш подкрепа в хората или институциите наоколо. Винаги има кой да ти помогне. Въпроса е да не се затваряш в себе си и да търсиш начин, за да споделиш своите притеснения.

            Запознавайки учениците с правомощията, които имат тези институции, срещата се оказа неимоверно полезна за всички присъстващи със знанията, които им даде относно процедурите за действие при обективно престъпление и степените наказания спрямо непълнолетните според законовата уредба на Република България.

            Добре е да знаеш, че всички в страната имат равни права и както всеки нарушител на законите може да бъде порицан и наказан, така и всеки съобразяващ се със законите би могъл да получи защита и подкрепа от същата тази правно- наказателна система.

 

 

21.11.2016г.                             клуб „Ексклузивен репортер” към УСУ

гр. Силистра                             при ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра

 

Павел Желязков © 2009