56 години докосваме бъдещето!

English

Евакуация при пожар.

Днес в ПГМТ "Владимир Комаров" беше проведено учение "Проиграване на плана за евакуация при пожар в сграда".

Учениците много бързо се изнесоха от класните стаи, спазвайки плана за евакуация. направена беше проверка на наличния състав според изискванията. След това дежурният екип на РПП служба запозна учениците с оборудването на противопожарните автомобили.

Павел Желязков © 2009