56 години докосваме бъдещето!

English

" Бъди в час"

Класацията

Бъди в час

ще стартира на  3.10.2016г.

1.      Ако желаете да участвате, трябва да  допуснете

най - много 1 неизвинено отсъствие

и най – много 2 извинени отсъствия

за периода 3.10.2016г. – 27.01.2017г.

 

2.     Класирането ще бъде обявено на 31.01.2017г., а класираните ученици ще получат награда и благодарствени адреси до родителите си.

3.     През втория учебен срок ще стартира нова класация “Бъди в час”, в която ще се вземат под внимание само отсъствията за втория срок - за периода 13.02.2017г. – 16.06.2017г.

 

Комисия: Т. Николова – главен учител ...............

                    инж. И. Жекова – главен учител .........

Павел Желязков © 2009