56 години докосваме бъдещето!

English

Европейски ден на езиците в ПГМТ „Владимир Комаров“

26. септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците на 06. 12. 2001 г. Целта на празника е да се насърчи изучаването на чужди езици.

            В ПГМТ „Вл. Комаров“ се изучава интензивно английски език в 8. клас, а в 12. клас – чужд език по професията. Актуални са немският и руският език.

            На 26. 09. 2016 г. в гимназията се осъществиха разнообразни дейности. На плазмения екран във фоайето беше представена презентация на тема: „Единство в многообразието“, изготвена от А. Стоянова. Проведе се тематичен час на класа, посветен на европейските езици. В часовете по английски език в 8. и 12. клас се представи презентация „Unique Bulgaria“ от госпожа Кинджакова. Ученици изготвиха табло, посветено на празника.

Павел Желязков © 2009