56 години докосваме бъдещето!

English

"Да опознаем своите емоции, за да опознаем себе си."

            "Да опознаем своите емоции, за да опознаем себе си." беше мотото на проведения в Рибарица тренинг за  емоционалната  интелигентност  с  учителите на ПГМТ „Вл. Комаров”.

Като че ли все по-малко се замисляме за това,  което се случва вътре в нас – какво чувстваме и как ни се отразява то.

 В първата част на тренинга си отговорихме  на  въпроси за значението на емоциите в нашият живот, как вземаме собствените ни решения. Направихме равносметка на ежедневните избори и отговорности и как всичко това владее нашето ежедневие.

Втората част на тренинга беше свързана с проблема „бърн-аут”.

Педагозите често  са подложени на непрекъснат стрес поради спецификата на работата си, нерегламентираното работно време, широкия социален контакт  с деца с различна социална и културна среда и различна мотивация. Множеството стресиращи фактори неизменно се отразяват не само в професионален, но и личностен план.

Понякога вложените усилия и старания в работата си остават недооценени.

Заедно с теоретичната част за същността,   етапите на синдрома, както и факторите, благоприятстващи появата   на тренинга се разиграха игри и казуси, насочени към разпознаване на признаците на професионалното прегаряне, които предоставиха възможност на всеки член от екипа да опознае себе си,да разгърне собствените си заложби, да осмисли и промени поведението си,  да направи преоценка и нова йерархия на професионалните си цели. 

Смелостта да поемаш отговорност за реалностите в живота идва с възрастта. С горчилката от опита. И с мъдростта. Защото нашите мисли определят нашите действия. Не чуждите. Защото нашите действия определят нашите преживявания. Не чуждите. Защото нашите преживявания определят нашите емоции. Не чуждите. Колкото по-рано осъзнаем, че решението е в собствените ни ръце, толкова повече животи ще разцъфнат. И толкова по-истински и пълноценни ще бъдем! 

Павел Желязков © 2009